Tag: nilai yang terkandung dalam sila ke-5

  • Sikap yang Sesuai dengan Sila ke-5 di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat

    Sikap yang Sesuai dengan Sila ke-5 di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat

    Jakarta — Setiap warga negara Indonesia kudu mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila sebagai basic negara. Salah satunya mengamalkan sikap yang sesuai bersama dengan sila ke-5. Bunyi sila ke-5 Pancasila adalah ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Sila ke-5 ini dilambangkan bersama dengan padi dan kapas. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), terdapat sebagian…